Strategisch Perspectief 2022-2026

Samen zijn we Unicoz!

Op de Unicoz onderwijsdag van vrijdag 11 februari 2022 is het Strategisch Perspectief 2022-2026 gepresenteerd aan alle medewerkers van de Unicoz onderwijsgroep.

De online samenvatting van het Strategisch Perspectief bevat de belangrijkste elementen uit het perspectief. De uitgebreide inhoud vind je in het boekje ‘Strategisch Perspectief 2022-2026’.

Door middel van een gezamenlijk proces is het nieuwe Strategisch Perspectief 2022-2026 vormgegeven, met input van medewerkers, directeuren, teamleiders, leerlingen, ouders, partners van Unicoz, raad van toezicht en medezeggenschaps-organen. Vervolgens hebben we dit perspectief voorzien van een basis en een richting, waarna opnieuw diverse bijeenkomsten zijn georganiseerd om input en feedback op te halen, met dit als resultaat.

Wij willen met dit nieuwe strategisch perspectief richting geven aan de organisatie, de eenheid en het gevoel van verbondenheid vergroten en medewerkers en scholen binden, inspireren en enthousiasmeren. Tevens willen we hiermee naar ouders, leerlingen en partners expliciet maken waar Unicoz voor staat en waar we de komende jaren aan gaan werken.