Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen Unicoz geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau. 

Medezeggenschapsraad 

Elke school (zowel de PO-scholen als het ONC) heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. Daarnaast heeft het bestuursbureau een eigen medezeggenschapsraad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school / bestuursbureau.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Aan de Unicoz onderwijsgroep is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden voor het Primair Onderwijs. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaan uit personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Een GMR praat over thema's op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. 

Leden van de GMR schooljaar 2022-2023

Personeelsgeleding

Oudergeleding

Lisette Verkes
Functie: secretaris

gmr@unicoz.nl

Arjen van der Zee
Functie: voorzitter

a.e.vanderzee@gmail.com

José Koot
Functie: personeelslid

jose.ammerlaan@dejacobsvlinder.unicoz.nl

Erik Sluijter
Functie: ouderlid

eriksluijter@hotmail.com

Marijke van Schie
Functie: personeelslid

marijke.vanschie@floris.unicoz.nl

Rajiv Girwar
Functie: ouderlid

r.girwar@hr.nl

Willy Rijpma
Functie: personeelslid
willy.rijpma@spelevaert.unicoz.nl

Martijn Pastink
Functie: ouderlid

martijnencarla@ziggo.nl

Personeelslid 5: vacature

Steef Stevenhagen
Functie: ouderlid
stevenhagen@gmail.com

Personeelslid 6: vacature

Ouderlid 6: vacature

Personeelslid 7: vacature

Ouderlid 7: vacature

Personeelslid 8: vacature

Ouderlid 8: vacature

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

Maandag 26 september '22 (notulen)
Dinsdag 22 november '22
Woensdag 8 februari '23
Donderdag 13 april '23
Maandag 5 juni '23
Dinsdag 4 juli '23

Tijd: 19.30-21.00 uur

Informatie