Medezeggenschap

Medezeggenschap is binnen Unicoz geregeld op schoolniveau en op stichtingsniveau. 

Medezeggenschapsraad 

Elke school (zowel de PO-scholen als het ONC) heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. Daarnaast heeft het bestuursbureau een eigen medezeggenschapsraad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school / bestuursbureau.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Aan de Unicoz onderwijsgroep is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden voor het Primair Onderwijs. Deze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaan uit personeelsleden en ouders van de diverse scholen. Een GMR praat over thema's op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid van de stichting, de klachtenregeling van de stichting en de centrale diensten. 

Informatie