Over Unicoz

Unicoz is de grootste speler in Zoetermeer en omstreken als het gaat om primair en voortgezet onderwijs. Want met 25 basisscholen, ONC Clauslaan (vmbo) en ONC Parkdreef (mavo / havo / vwo) biedt Unicoz aan liefst 6000 leerlingen en nog eens bijna 3000 middelbare scholieren een veilige en uitdagende leeromgeving.

Alle Unicoz-scholen creëren een leerklimaat waarin leerlingen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Toch kent elke school zijn eigen identiteit, sfeer en kernkwaliteiten. 
Uitgangspunt bij alles is onze overtuiging dat iedere leerling uniek is en dat hun talenten de volle aandacht verdienen.
Bij het realiseren van de meest ideale leer-, werk- en leefomgeving laten we ons inspireren door de dagelijkse omgang met de leerlingen en de levensbeschouwelijke achtergrond per vestiging. Maar overal ligt de focus op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat gericht is op de optimale ontwikkeling van ieder kind.