Kernwaarden en identiteit

Uniciteit

Vanuit ieder mens is een unieke persoonlijkheid met tal van talenten die wij graag zo willen begeleiden dat deze op weg naar volwassenheid steeds beter toegerust en gemotiveerd is om op persoonlijke wijze - waarbij zijn of haar kritische zin ten aanzien van wat echt of onecht, waar of onwaar, recht of onrecht aangescherpt is - gestalte te geven aan zijn bijdrage aan de samenleving;

Inspiratie

Inspirerend en betrokken lesgeven is één van de belangrijkste ingrediënten voor goed leraarschap, het gaat vooraf aan en is zelfs een voorwaarde om te komen tot het enthousiasmeren van leerlingen zodat ze komen tot nieuwe gedachten en initiatieven en waarbij leraren voortdurend op zoek zijn naar de dingen die er toe doen, die van waarde zijn om leerlingen mee te geven;

Openheid

Wij zijn voortdurend betrokken op betekenisvolle ontwikkelingen in de samenleving en dragen bij aan de wereld waarin we leven, daarbij staan we open voor de ander en in de ontmoeting met anderen onszelf verrijken.

Solidariteit

Mensen zijn sociale wezens en komen tot hun recht in persoonlijke relaties. De school zien wij als een plaats om respectvol en hartelijk samenleven dagelijks te oefenen: zowel intern als extern.