Unicoz vindt het belangrijk leerlingen op alle niveaus in aanraking te laten komen met techniek en technologie. Daarmee bereiden we ze voor op hun rol in de hoogtechnologische wereld van morgen. Leerlingen die hieraan gewend zijn, komen sterker beslagen ten ijs en hebben meer toegang tot kansrijke banen (in de regio Zoetermeer). Dit doet Unicoz door uitvoering te geven aan een missie en visie voor Toekomstgericht Techniek en Technologie-onderwijs (TTT). Daarmee overstijgt Unicoz de ambities vanuit landelijke kaders W&T en bijvoorbeeld STO.