Privacy

Unicoz en haar scholen zorgen voor een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen. Wij hebben ons privacyreglement en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt herzien een aangevuld op de punten waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit vereist. Het privacyreglement van Unicoz beoogt ervoor te zorgen dat op de scholen van Unicoz en op het bestuursbureau de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform bestaande wet- en regelgeving.

Functionaris Gegevensbescherming van Unicoz is de heer G.L. Robinson, bereikbaar via telefoonnummer 079 – 320 88 30 of via het mailadres functionarisgegevensbescherming@unicoz.nl.

Klik hier voor het Privacyreglement