Privacy

Unicoz en haar scholen zorgen voor een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen. Wij hebben ons privacyreglement en het beleid dat daaraan ten grondslag ligt herzien een aangevuld op de punten waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming dit vereist. Het privacyreglement van Unicoz beoogt ervoor te zorgen dat op de scholen van Unicoz en op het bestuursbureau de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt conform bestaande wet- en regelgeving.

Functionaris Gegevensbescherming van Unicoz is de heer G.L. Robinson, bereikbaar via telefoonnummer 079 – 320 88 30 of via het mailadres functionarisgegevensbescherming@unicoz.nl.

Klik hier voor het Privacyreglement

Wat te doen als persoonsgegevens mogelijk toch niet goed beschermd zijn?
Indien u, ondanks onze zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, constateert dat persoonsgegevens mogelijk verloren zijn gegaan of dat onbevoegden mogelijk toegang hebben tot persoonsgegevens, meld dit dan aan de Functionaris Gegevensbescherming van Unicoz via bovenstaand telefoonnummer of mailadres, zodat actie kan worden ondernomen.
Medewerkers van Unicoz gaan voor meer informatie naar Portal UniConnect/Weten en regelen.