Voortgezet onderwijs

Unicoz heeft twee middelbare scholen. Dit zijn ONC Parkdreef en ONC Clauslaan. Op deze pagina leest u meer over het aanbod van deze scholen.

ONC Parkdreef en ONC Clauslaan

Op  het ONC Parkdreef zijn de opleidingen mavo, havo, atheneum en gymnasium gevestigd.
Op het ONC Clauslaan zijn de opleidingen basis, kader, Masterclass kader, mavo en een verkort traject voor het behalen van een mbo-2-diploma gevestigd. Ook de opvangklas NT2 en het programma Taalplus bevinden zich op het ONC Clauslaan. Waar nodig is leerwegondersteuning mogelijk.

De directeuren van het ONC Clauslaan en het ONC Parkdreef zijn ieder verantwoordelijk voor het onderwijs op hun school. Beide directeuren samen vormen de Centrale Directie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs op beide scholen.
Binnen het ONC Clauslaan en het ONC Parkdreef streven we naar kleinschaligheid. We werken daarom met onderwijsteams. Een onderwijsteam bestaat uit een beperkte groep docenten, mentoren, les- en onderwijsassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen in een afdeling. De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams.
Het ONC Parkdreef en het ONC Clauslaan hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. Op het ONC Clauslaan is een ouderraad actief en op het ONC Parkdreef werken we met ouderpanels. Beide scholen hebben een leerlingenraad.

ONC Parkdreef, grensverleggend ondernemend

Op het ONC Parkdreef kan de leerling de volgende opleidingen volgen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. We dagen de leerling uit om de eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik nog meer! Dat ontdekt de leerling tijdens de lessen, de talenturen en alle grensverleggende activiteiten die we ondernemen.

 • Ons Onderwijs: structuur, afwisseling, actief leren, iPad, vaardigheden en groeimogelijkheden; brugklassen voor mavo/havo, havo/vwo en atheneum/gymnasium
 • ONC Persoonlijk: aandacht, uitdaging en begeleiding in een warme sfeer en veilige omgeving
 • ONC GO Talent: Sportklas, Research & Technology, Outdoor Education en Arts & Performance (film, fotografie, zeefdruk, animaties, A'hum TV en nog meer)
 • ONC Excellent: Begaafdheidsprofielschool, maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen op vwo, havo én mavo
 • ONC Ondernemend: Jet-Net, stage lopen, duurzaam ondernemen, je eigen bedrijf opzetten, debatteren
 • ONC International: Internationale projecten, Anglia, Delf, Goethe, uitwisselingen, excursies, reizen, lezingen

ONC Clauslaan, vmbo totaal!

Op het ONC Clauslaan kan de leerling de volgende opleidingen volgen: basis, kader en mavo. Voor alle opleidingen is leerwegondersteuning (lwoo) mogelijk.

Vmbo totaal! Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

 •   Actief leren en veel DOEN op basis, kader, en mavo
 •   Eigen kleine én grote ruimtes, met vaste docenten
 •   Masterclass: als je meer kunt en wilt
 •   Mentor en persoonlijk ontwikkelplan
 •   Reken en Taal TOTAAL
 •   Mavo TOTAAL
 •   Lwoo óók mogelijk op mavo
 •   Kiezen voor Economie, Zorg & Welzijn (met Sport & Bewegen als keuzevak)
 •   Techniek
 •   Talent TOTAAL: Techniek, Theater & Kunst, Media & Reclame 
 •   Sport & Show, Muziek & Dans, Kook & Zo
 •   Soepele doorstroming naar het mbo
 •   See You: Uitdagende workshops na school!

Communicatie

De communicatie tussen ouders en school is van groot belang. We zijn beiden verantwoordelijk voor de leerling en daarom moeten de contacten over en weer optimaal zijn. We stellen ouders op alle mogelijke manieren van het doen en laten van de school op de hoogte. Omgekeerd verwacht de school dat de ouders actief betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. De directeur, teamleiders, de mentor en vakdocent zijn altijd te spreken na een telefonische afspraak via het nummer van de school. De mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt. Ook kunnen ouders docenten en mentoren een mail sturen. De mailadressen kunt u vinden op onze websites clauslaan.onc.nl en parkdreef.onc.nl.