Passend onderwijs

Het samenwerkingsverband passend onderwijs PO (28-17) heeft een eigen website. Kijk op deze website voor meer informatie: www.passendonderwijszoetermeer.nl.