Hoogbegaafd

Is uw kind een originele en creatieve denker? Opvallend snel van begrip? Speelt hij of zij graag met oudere kinderen? Mogelijk is uw kind meer- of hoogbegaafd. Op onze scholen bieden wij onze kinderen uitdaging én goede begeleiding.

Wat wij bieden: de nodige uitdaging…

Meer- en hoogbegaafde kinderen bieden we extra uitdagende lesstof. Dat is nodig. ‘Gewone’ lesstof is vaak te makkelijk. Als begaafde kinderen niet genoeg uitdaging krijgen, dan ontwikkelen ze minder goede ‘leerstrategieën’. Ze leren niet om te leren. Juist door fouten te maken en totaal nieuwe dingen uit te proberen, leren ze veel. Heel veel. Dan wordt hun creatieve brein geprikkeld. Dan groeien ze. Dat geeft plezier. In het naar school gaan, in het leren zelf. En het voorkomt dat kinderen bijvoorbeeld later vastlopen in het vervolgonderwijs.

…in een veilige omgeving

Intellectuele uitdaging is belangrijk voor begaafde kinderen. Maar zeker zo belangrijk vinden we dat leerlingen zich emotioneel en sociaal goed ontwikkelen. Dat ze een gezond zelfbeeld hebben en vriendschappen kunnen opbouwen. Dit gaat niet altijd vanzelf bij meer- en hoogbegaafde kinderen. Daar zijn we alert op. We helpen waar nodig. Plezier en veiligheid op school zijn onmisbaar om goed te kunnen leren. Daarom vinden we het belangrijk dat juist ook meer- en hoogbegaafde kinderen goed in hun vel zitten. Daar werken we elke dag aan.

Meer- en hoogbegaafd: samenwerking basis- en voortgezet onderwijs

Onze leerkrachten zijn goed opgeleid om meer- en hoogbegaafdheid te herkennen. Als duidelijk vaststaat dat uw kind hoogbegaafd is, bieden wij hem of haar begeleiding op maat. Daarbij is nauwe samenwerking tussen de Unicoz basisscholen en het ONC Parkdreef. 
De Prins Florisschool, IKC Prins Claus, IKC De Floriant en ONC Parkdreef hebben het certificaat Begaafdheidsprofielschool behaald (BPS-scholen). Alle scholen binnen Unicoz delen veel kennis over meer- en hoogbegaafdheid. Zo leren we als scholen van elkaar.

Voor meer informatie

Klik op onderstaande documenten voor meer informatie: