Basisonderwijs

De Unicoz onderwijsgroep biedt aan circa 6.500 basisschoolkinderen in alle wijken van Zoetermeer onderwijs met professionele kwaliteit. Iedere school heeft zijn eigen sfeer en kernkwaliteiten. 

Jaarlijks worden verschillende spreekavonden gehouden voor ouders betreffende het welzijn en de vorderingen van uw kind. Voor alle leerjaren worden er verder informatieavonden georganiseerd. Ook door middel van geregeld verschijnende nieuwsbrieven onderhouden de scholen het  contact met de ouders. Verder ontvangen de ouders van onze leerlingen aan het begin van het schooljaar schoolgids en/of een jaaragenda. Veel informatie staat natuurlijk ook op de websites van de afzonderlijke scholen.