Unicoz in het nieuws - Algemeen Dagblad, editie Zoetermeer

In Zoetermeer mogen kinderen na de vakantie weer naar school: ‘Scholen leven weer op’

De stoelen mogen van de tafels op de basisscholen in Zoetermeer. Na de meivakantie zitten de kinderen weer in de klas. Ondertussen werken de scholen keihard om dat mogelijk te maken.

Laura van Vuuren - 1/5/2020 AD, Editie Zoetermeer
De leraren van de lokale basisscholen zijn blij dat de kinderen vanaf 11 mei weer gewoon in de klas zitten. Om dat mogelijk te maken worden de klassen wel gehalveerd, zijn er looproutes over schoolpleinen uitgestippeld en wordt desinfecterende zeep ingeslagen.

"De meeste basisscholen krijgen een onderwijssysteem waarbij leerlingen om de dag naar school gaan”, vertelt Miranda Holster van de stichting Unicoz Onderwijsgroep. Welke maatregelen worden getroffen kan per school verschillen. Sommige locaties hebben een klein schoolplein, andere hebben een groter plein of juist meer ruimte eromheen om ouders op te vangen. En sommige scholen delen pleinen. Dan moeten er dus goede afspraken worden gemaakt.” Michael Krul, plaatsvervangend voorzitter van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ), vult aan: "Er kunnen problemen ontstaan met de anderhalve meter, bijvoorbeeld op het schoolplein. Het belangrijkste is dat kinderen veilig naar school kunnen.”
Op vrijwel iedere basisschool krijgen de kinderen om de dag les. "We splitsen de leerlingen op in groepen. Ze krijgen les op maandagen en donderdagen óf op dinsdagen en vrijdagen”, vertelt Lianne Leukfeldt, directeur van basisschool De Elzenhoek. De schoolroosters zijn met oog daarop zelfs veranderd. "We hebben hier geen continurooster", zegt Leukfeldt. "De kinderen krijgen tussen de middag vijf kwartier pauze. Straks blijven ze op school en regelen de leraren de opvang. Zo hebben we geen overblijfmedewerkers nodig en zijn er zo min mogelijk volwassenen op school.”

Groepen ouders
De pleinen gaan er anders uitzien. De grootste verandering: voor en na schooltijd staan er nu even geen groepen ouders meer met elkaar te praten op het plein. "Leraren vangen de leerlingen op. Vooral bij de kleuters is dat nodig”, vertelt Irene Haasnoot, directeur van De Oostwijzer, locatie Cygnus. "We willen dat ouders zo min mogelijk de straat op hoeven, dus leerlingen uit één gezin komen op dezelfde dagen naar school. Op de schoolpleinen komen vaste looproutes, die worden afgezet met lint.” Zodra de kinderen binnen zijn, moeten ze hun handen wassen.

Afstand bewaren wordt een uitdaging. "Kinderen hoeven dat niet tot elkaar, maar ze moeten wel zoveel mogelijk afstand houden van de leerkrachten”, zegt Leukfeldt. Dat zal niet altijd mogelijk zijn. "Als een kleuter valt en een pleister en een knuffel nodig heeft, zullen we die wel geven. Het blijven toch kinderen.”

Mondkapje
Bij basisschool IKC Da Vinci, die valt onder de stichting OPOZ, is dat anders geregeld. "We hebben een medisch team opgericht voor het geval een kind valt”, vertelt directeur Wim in ’t Veld. "Leden van dat team doen een mondkapje op en handschoenen aan, voordat zij een kind behandelen.”
In ’t Veld voorziet wel problemen met de maatregelen die moeten worden getroffen. "Sommige eisen spreken elkaar tegen. Zo moeten wij zorgen dat de groepen leerlingen elkaar niet kruisen”, vertelt de directeur. "Maar we moeten ook noodopvang bieden voor leerlingen waarvan de ouders vitale beroepen uitoefenen.” Het kan gebeuren dat die kinderen vijf dagen in de week naar school gaan en met verschillende groepen in aanraking komen.” In ’t Veld weet nog niet helemaal hoe dat moet worden opgelost. "Ze zitten in ieder geval in een klas, maar misschien niet in hun eigen klas.”