Feestelijke overhandiging van muziekinstrumenten

Soroptimistclub Zoetermeer e.o. overhandigt muziekinstrumenten aan schoolbesturen Unicoz en OPOZ ter stimulering van muziekonderwijs in Zoetermeer
Op woensdag 21 november jl. heeft een feestelijke overhandiging van muziekinstrumenten plaatsgevonden door Soroptimistclub Zoetermeer e.o. aan de twee primair onderwijs schoolbesturen Unicoz en OPOZ. Deze gift is mogelijk gemaakt dankzij een legaat van totaal
€ 10.000 van haar oud-lid Mw. C.G. Korteweg. De gelden worden gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten ter stimulering van het muziekonderwijs in Zoetermeer. Deze instrumenten werden 21 november tijdens een officieel moment aan Unicoz en OPOZ overhandigd. Leerlingen van De Paulusschool (Unicoz) en De Vijverburgh (Opoz) hebben dit moment op een feestelijke manier begeleid. Lees hier verder voor het hele persbericht.