ICT

Informatie- en Communicatie Technologie is niet meer weg te denken uit de samenleving. We raken steeds meer verweven met de digitale wereld om ons heen. Computer, laptop, gameconsole, tablet, smartphone en internet zijn niet meer weg te denken. Ook in het onderwijs wordt op verschillende wijze gebruik gemaakt van ICT. Zo is ICT infrastructuur onmisbaar om onderwijskundige en administratieve taken uit te voeren. Hierbij is het van belang dat er voldoende aandacht is voor kennis en vaardigheden in het omgaan met ICT. Voor het onderwijs zal ICT geïntegreerd worden in de visie op leren en is het van belang dat er kwalitatief en kwantitatief voldoende  digitaal leermateriaal beschikbaar is.

De rol van Unicoz ICT in de organisatie

Unicoz ICT voert de regie tussen aanbieders uit de markt en eigen organisatie. Primair is onze taak het maken van de vertaalslag van onderwijskundige behoeftes ten aanzien van ICT naar een functionele oplossing en het implementeren daarvan.
Ook de dagelijkse ondersteuning van alle Unicoz PO en VO schoollocaties en het bestuurskantoor valt onder de verantwoording van Unicoz ICT. Door middel van onze helpdesk is Unicoz ICT bereikbaar voor hun vragen.

ICT projecten

Projecten vormen de rode draad waardoor veel van de werkzaamheden van Unicoz ICT met elkaar worden verbonden. Deze projecten ontstaan vaak vanuit onderwijskundige noodzaak maar ook vanuit een bredere organisatorische behoefte.