10 - 14

Alle Unicoz basisscholen werken intensief samen met het Oranje Nassau College om ’Unicoz 10-14’ vorm te geven.

Deze week heeft de Unicoz Onderwijsgroep een subsidie van €120.000 ontvangen voor de invoering van ‘Unicoz 10-14 onderwijs’. De Unicoz Onderwijsgroep bevat alle christelijke, katholieke en oecumenische basisscholen, één SBO-school en het Oranje Nassau College met twee locaties in Zoetermeer. De subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van ‘doorstroomprogramma’s PO-VO’. Alle Unicoz basisscholen werken intensief samen met het Oranje Nassau College om ’Unicoz 10-14’ vorm te geven.

De Unicoz Onderwijsgroep wil met de opzet van ‘Unicoz 10-14 onderwijs’ de overgang tussen primair (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs voor leerlingen versoepelen en kansenongelijkheid tegen gaan. Binnen ‘Unicoz 10-14’ worden leerlingen tussen 10 en 14 jaar door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid gedurende de overstap van het po naar het vo. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Leerlingen krijgen zo meer tijd te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past.
‘Unicoz 10-14’ is bedoeld voor verschillende leerlingen:

  • leerlingen bij wie aan het eind van de basisschool nog twijfel bestaat over de meest passende onderwijssoort of die dan nog wat onderwijsachterstand hebben en dus meer tijd nodig hebben.
  • leerlingen die qua sociaal-emotionele ontwikkeling nog niet toe zijn aan de overstap naar het voortgezet onderwijs.
  • leerlingen op de basisschool die uitdaging nodig hebben. Zij kunnen bijvoorbeeld vroegtijdig vo-vakken in het voortgezet onderwijs volgen.

Nieuwe initiatieven die inmiddels dit schooljaar binnen ‘Unicoz 10-14’ gestart zijn:

  • Pré VWO: leerlingen van diverse Unicoz basisscholen volgen vroegtijdig vo-vakken op het Oranje Nassau College, zoals Frans of Wiskunde;
  • Basisschoolgroepen die op de middelbare school lessen aangeboden krijgen van vo-docenten, zoals Techniek;
  • Denkwijs: uitdaging voor basisschoolleerlingen op het Oranje Nassau College.

    In de pers: artikel HC d.d. 12 januari 2019