Media 13
Media 10
Media 19
Media 20
Media 14

Communicatie

 De communicatie tussen ouders en school is van groot belang. We zijn beiden verantwoordelijk voor de leerling en daarom moeten de contacten over en weer optimaal zijn. We stellen ouders op alle mogelijke manieren van het doen en laten van de school op de hoogte. Omgekeerd verwacht de school dat de ouders actief betrokken zijn bij de schoolloopbaan van hun kind. De directeur, teamleiders, de mentor en vakdocent zijn altijd te spreken na een telefonische afspraak via het nummer van de school. De mentor is hierbij het eerste aanspreekpunt. Ook kunnen ouders docenten en mentoren een mail sturen. De mailadressen kunt u vinden op onze websites clauslaan.onc.nl en parkdreef.onc.nl.

Disclaimer