Unicoz Onderwijsgroep zet ouders basisscholen en kindcentra op eerste schooldag in het zonnetje

Maandag 11 mei zijn alle Unicoz basisscholen en kindcentra in Zoetermeer weer open gegaan, rekening houdend met de voorgeschreven Coronamaatregelen, zodat het naar school gaan op alle scholen veilig verloopt. Op deze eerste nieuwe schooldag na de wekenlange sluiting zetten de Unicoz basisscholen en kindcentra hun ouders in het zonnetje om hen te bedanken voor de begeleiding van hun kinderen in de periode van onderwijs op afstand. Elk gezin krijgt een bedankje mee in de vorm van een bloem en een dankwoord vanuit het bestuur en alle medewerkers.
De afgelopen periode is veel van de ouders/verzorgers gevraagd. Naast hun werk en/of andere dagelijkse verplichtingen, werden zij opeens juf of meester van hun eigen kind(eren). Dit werd een flinke uitdaging in het combineren van veel dingen en dat is niet altijd even makkelijk geweest. Een bedankje naar de ouders is volgens de scholen dan ook zeker op zijn plaats!
De leerkrachten op de Unicoz basisscholen zijn erg blij om de kinderen weer vanaf vandaag op school te kunnen ontmoeten en te begeleiden in hun dagelijks leren. Vanzelfsprekend zal het in de eerste week voor iedereen weer even wennen zijn, met name om rekening te houden met de voorgeschreven maatregelen. De scholen gaan ervan uit dat iedereen weer snel hun vertrouwde plek weet te vinden.