Unicoz onderwijsgroep tekent samenwerkingsovereenkomst met mboRijnland t.b.v. doorlopende leerroute

Op vrijdag 16 oktober jl. hebben de voorzitters van de besturen van Unicoz onderwijsgroep en mboRijnland een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarin zij overeenkomen om gezamenlijk doorlopende leerroutes vmbo-mbo voor alle richtingen te gaan ontwikkelen. Daarmee is de start van een vmbo- of mavo opleiding op het Oranje Nassau College nog sterker dan nu, een opmaat naar een mbo diploma. Carel Laenen van de Unicoz onderwijsgroep en Otto Jelsma van mboRijnland hebben deze samenwerking op het bestuursbureau van de Unicoz onderwijsgroep geformaliseerd.
De afgelopen periode hebben mboRijnland en Unicoz samengewerkt aan het vormgeven van een ambitie en passende projectstructuur voor het ontwikkelen van doorlopende leerroutes. Dit geldt voor zowel vmbo leerlingen van het ONC Clauslaan als het ONC Parkdreef. Na de herfstvakantie gaat de ontwikkeling van start en bij de start van het schooljaar 2021-2022 worden twee doorlopende leerroutes geïmplementeerd op het gebied van ICT-technologie en Zorg en Welzijn. In de jaren daarna zullen hier steeds meer doorlopende leerroutes bijkomen. Voor de ontwikkeling van de doorlopende leerroutes is een programmamanager aangesteld die samenwerkt met een stuurgroep, bestaande uit de directies van het ONC Clauslaan, ONC Parkdreef en de regiodirectie van mboRijnland in Zoetermeer.

Beide besturen zijn blij met deze positieve samenwerking. Otto Jelsma, voorzitter College van Bestuur mboRijnland: “we willen gezamenlijk kansen creëren om het ontwikkelpotentieel van meer leerlingen beter te benutten en de kansengelijkheid te vergroten. Ook is het belangrijk dat de vmbo opleidingen naadloos aansluiten op de mbo opleidingen, zodat elke leerling zonder hobbels te ondervinden door kan in het mbo. Een vroegtijdige kennismaking met het beroepsveld is hiervoor van groot belang. Zo kunnen we jongeren een weloverwogen keuze laten maken voor een opleidingsrichting en daarmee ook voor hun toekomst.”
Carel Laenen van de Unicoz onderwijsgroep vult aan: “Met de ontwikkeling van deze doorlopende leerroutes tussen vmbo en mbo wil Unicoz de kansen op een goede doorstroom van leerlingen richting uiteindelijk een mbo-diploma sterk vergroten. Daarmee geven we opnieuw een krachtige impuls aan onze ambitie om een vloeiende doorgaande ontwikkeling van leerlingen te faciliteren. Door samenwerking met onze kinderopvangpartners in de kindcentra, waar kinderopvang en basisschool al goed op elkaar aansluiten en initiatieven als Unicoz 10-14, timmeren we als Unicoz onderwijsgroep al een aantal jaar aan de weg om daar vorm aan te geven. De samenwerking met mboRijnland komt daar nu bij en sluit perfect aan bij deze ambitie.”

Ook Jan Iedema, wethouder Onderwijs van de gemeente Zoetermeer laat zich positief uit over de samenwerking: “Het beroepsonderwijs is belangrijk voor de stad. Het versterkt de kennis- en ambachtseconomie en trekt leerlingen en bedrijven aan. Een goede samenwerking tussen onderwijsaanbieders is daarbij essentieel. Doorlopende leerroutes bieden een duidelijk toekomstperspectief voor leerlingen en zorgen voor een vliegende start van hun carrière. ICT-technologie en Zorg en Welzijn zijn sterk vertegenwoordigde sectoren in Zoetermeer. De samenwerking toont wederom aan dat deze onderwijsinstellingen weten waar de kansen liggen in Zoetermeer en gezamenlijk bijdragen aan de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.”