Ondertekening ‘visie op samenwerking' door kinderopvang en onderwijs in Zoetermeer

Op donderdag 9 december jl. hebben de schoolbesturen Opoz en Unicoz onderwijsgroep en de kinderopvangorganisaties Kern Kinderopvang en Junis Kinderopvang samen het document 'Visie op samenwerking' ondertekend. Hiermee spreken de organisaties hun voornemen uit om deze brede samenwerking verder te versterken. Door bundeling van expertise van onze medewerkers en door de wereld rondom het kind in samenhang te organiseren, bieden zij samen een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in Zoetermeer.
Onderwijswethouder Jan Iedema was aanwezig bij de ondertekening van de visie. “De gemeente is samen met deze organisaties voortdurend op zoek naar de beste manieren om kinderen al zo vroeg mogelijk te begeleiden bij hun ontwikkeling en doorlopende leerlijn. De opkomst van steeds meer Integrale Kindcentra is daar een goed voorbeeld van. Zoetermeer loopt hierin echt voorop in Nederland. Nauwere samenwerking tussen deze partijen betekent dat ieder kind profiteert van alle opgedane ervaringen, ongeacht de locatie waar ze opvang of onderwijs genieten. Dit is goed nieuws voor alle ouders en kinderen.”

Kinderopvangorganisaties en de basisscholen werken in Zoetermeer al jarenlang goed samen. Vaak gebeurt dat in een (integraal) kindcentrum, maar ook op aparte locaties. Daarmee bieden kinderopvang en onderwijs meer kansen aan kinderen van 0 t/m 12 jaar om zich spelend en lerend te ontwikkelen. Iedere locatie waar kinderopvang en onderwijs samenwerken, of dat nu is in één gebouw of op meer fysieke afstand, heeft zijn eigen aanpak en eigen 'kleur'. Daarmee is er een breed aanbod in Zoetermeer, want tenslotte is ieder kind anders.
Deze brede samenwerking leidt ertoe dat kinderen een kansrijke start krijgen, omdat in een vroeg stadium wordt gesignaleerd of een kind iets extra's nodig heeft. Zo nodig wordt vroegtijdig hulp ingeschakeld van externe (zorg)partners.