Raad van Toezicht op bezoek bij De Buut en ONC Parkdreef

De Raad van Toezicht (RvT) brengt jaarlijks samen met het College van Bestuur een bezoek aan onze scholen. Dit jaar waren dat De Buut en ONC Parkdreef. Het scholenbezoek helpt de leden van de RvT om meer beeld en inkleuring te krijgen bij de scholen ‘waar ze het voor doen’. 
Het bezoek heeft ieder jaar een thema. Vorig jaar was dat ‘identiteit’; deze keer stond de ontwikkeling van de school en het leerlingenaantal centraal. Beide scholen hadden een mooi programma voorbereid, waar leerlingen een prominente rol in vervulden. Parkdreef heeft de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. De RvT was hiervan onder de indruk. Bij het vorige bezoek van de RvT, zo’n vijf jaar geleden, had Parkdreef het moeilijk. Maar sindsdien is er veel gebeurd. Alle inspanningen en vernieuwingen van de afgelopen jaren, niet alleen onderwijskundig maar ook op het gebied van organisatiecultuur, zorgstructuur, huisvesting enz. werpen nu hun vruchten af: ONC Parkdreef groeit en bloeit weer. Op De Buut wordt ook op verschillende fronten keihard gewerkt aan vernieuwing. De eerste onderwijskundige en organisatorische resultaten zijn zichtbaar, maar één zwaluw maakt nog geen zomer. De RvT sprak zijn waardering uit voor de inspanningen en wenste De Buut veel succes.