Meer maatwerk met het flexrooster

Vanaf volgend schooljaar werken we op ONC Parkdreef met een flexrooster. Alle klassikale lessen worden lesblokken van 80 minuten. Daarnaast zijn er flexuren van 40 minuten die op verschillende manieren kunnen worden ingevuld. 
Mariëtte van Hanswijk, voorzitter van de ontwikkelgroep in een interview voor Perspectief: “Het Flexrooster is in de eerste plaats goed voor de leerlingen. Er is straks meer te kiezen, want ze kunnen elke lesdag in de flexuren doen wat ze op dat moment nodig hebben: extra uitleg krijgen, huiswerk maken, toetsen voorbereiden." 

Klik hier voor meer informatie over het flexrooster op het ONC Parkdreef.