De Buut zet zich in voor ouderen

Jaarlijks wordt er op De Buut tijdens de kerstperiode een goed doel uitgekozen. Dit jaar is er gekozen om geen financiële bijdrage te leveren aan een goed doel, maar om zelf actief te zijn.
In de laatste week voor de kerstvakantie zijn nagenoeg alle groepen bij Buytenhage of Wzh Oosterheem op bezoek geweest om te zorgen dat ouderen voor eventjes iets minder eenzaam waren. Er is gezongen en gedanst, er zijn spelletjes gespeeld en er is vooral veel genoten. Voor zowel de ouderen als de kinderen was het een waardevolle ervaring. Daarnaast hebben we ook kerstkaarten verstuurd via het ouderenfonds, zodat we nog meer ouderen een goed gevoel konden geven. Het is ons zo goed bevallen dat we ons gedurende de rest van het schooljaar vaker zullen inzetten voor de eenzame ouderen.