Functie:Onderwijsassistent

Voor:ZOJA

Locatie:Passend Onderwijs

Aantal dagen:0,5 fte

Onderwijsassistent gezocht voor de mede-uitvoering van het
Zoetermeers’ onderwijs en jeugdhulp – arrangement (ZOJA).

Het SWV PO en de gemeente Zoetermeer werken nauw samen bij de uitvoering van ZOJA in Buijtenwegh in ‘Ora et labora’, een monumentale boerderij, gelegen in het groen van de wijk. Het ZOJA is een voorziening voor (dreigende) thuiszitters om hen – indien noodzakelijk – gedurende een beperkte periode via gerichte begeleiding – zo mogelijk - weer terug te geleiden naar een passende onderwijsplek (al of niet in combinatie met jeugdhulp). De maximale omvang is 8 leerlingen en de maximale verblijfsduur is 3 maanden met een verlengingsmogelijkheid van nog eens 3 maanden.

Voor de uitvoering van ZOJA hebben we een leerkracht en een speltherapeut kunnen aantrekken. Helaas is het nog niet gelukt om de functie van onderwijsassistent in te vullen. Daarom hierbij een oproep:
een ervaren onderwijsassistent voor 0,5 fte met kennis van de SBO/SO-problematiek.
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht en de speltherapeut bij de begeleiding van de leerlingen binnen ZOJA. De dagdelen, waarop de onderwijsassistent zal worden ingezet, worden in overleg vastgesteld maar zullen niet de woensdag- en vrijdagmiddag betreffen.

Een tweetal coördinatoren Passend Onderwijs en een vaste contactpersoon bij JGH zijn intensief bij de uitvoering van ZOJA betrokken. Zij bewaken met name de verbinding tussen de verantwoordelijke school (waar de leerling staat ingeschreven), de jeugdhulp die – al of niet in de thuissituatie - wordt ingezet en de begeleiding op ZOJA. Zij monitoren de ontwikkeling van de ZOJA-leerlingen richting een passende onderwijsplek (in samenwerking met alle andere betrokken professionals).
Start.

We hopen de vacature per 1 september 2019 of zo spoedig mogelijk daarna in te vullen.

Functie-informatie.
De aanstelling van de te benoemen onderwijsassistent zal formeel bij een van de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen plaatsvinden. In de praktijk valt de onderwijsassistent onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. De inschaling vindt plaats volgens de cao po (schaal 4)
Belangstellenden.

Belangstellenden voor bovengenoemde functie worden verzocht uiterlijk 5 juli 2019 een beknopte sollicitatiebrief te mailen naar bestuur@passendonderwijszoetermeer.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 8 t/m 12 juli 2019.

Klik hier voor de hele tekst.