Functie:Leerkracht LB

Voor:Kleutergroep

Locatie:Horizon

Aantal dagen:0,8 Fte

Katholieke school voor speciaal basisonderwijs Horizon

Zoekt met ingang van heden een groepsleerkracht LB (0,8 fte)
voor maandag t.m. donderdag.


SBO Horizon biedt onderwijs aan ongeveer 140 leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 13 jaar. Zij ondervinden onderwijsbelemmeringen waardoor het op het regulier onderwijs niet lukt. Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, leervorderingen, sociaal-emotionele ontwikkeling en de ondersteuningsbehoeften. Het onderwijs dat op SBO Horizon geboden wordt, vindt zijn uitgangspunten in de kerndoelen van het basisonderwijs. Het leerstofaanbod wordt, waar nodig, aangepast aan de mogelijkheden van het kind.
SBO Horizon voert een actief terugplaatsingsbeleid. Hiermee geven we vorm aan de tijdelijkheid van de toelaatbaarheidsverklaring. Wij toetsen graag met samen met ouders of Horizon de best passende plek is. Omdat wij het beste uit ieder kind willen halen.
In de kleutergroep zitten leerlingen waarvan het niet altijd duidelijk is of SBO de horizon de juiste plek voor ze is. De kleutergroep werkt dan ook nauw samen met verschillende cluster-scholen en andere vormen van onderwijs, zorg en opvang om zo samen de beste plek voor ieder kind te kunnen bepalen.

Solliciteren?
Stuur z.s.m.je CV met motivatie naar José de Jong, directeur, directie@horizon.unicoz.nl

Meer weten?
www.horizon.unicoz.nl
Bel of mail met José de Jong, directeur, 
079-320 0676 / directie@horizon.unicoz.nl.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst