Functie:Leerkracht

Voor:middenbouw

Locatie:Horizon

Aantal dagen:1,0 fte

Katholieke school voor speciaal basisonderwijs Horizon

Zoekt met ingang van 1 oktober as. of z.s.m. daarna een groepsleerkracht LB (1,0 fte).

De Horizon verzorgt onderwijs aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring SBO. Op onze school zitten kinderen, die vanwege een specifieke onderwijsbehoefte tijdelijk of structureel moeite hebben om regulier basisonderwijs te volgen. Onze visie is dat elk kind een eigen plek verdient in de maatschappij. De medewerkers van SBO De Horizon zetten hun specifieke kennis en expertise dusdanig in dat onze kinderen met een gevoel van (zelf)vertrouwen (weer) tot leren kunnen komen. De Horizon biedt basisonderwijs aan ongeveer 130 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Solliciteren?
Stuur z.s.m. je CV met motivatie naar Henny v/d Star, directeur, directie@horizon.unicoz.nl

Meer weten? Bel of mail met Henny v/d Star, directeur, 
079-320 0676 / directie@horizon.unicoz.nl.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst