Functie:Leerkracht

Voor:middenbouw

Locatie:Horizon

Aantal dagen:2 dagen

Katholieke school voor speciaal basisonderwijs Horizon

Zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een groepsleerkracht LB (0,4 fte).

SBO De Horizon verzorgt onderwijs voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring. Dat zijn kinderen die vanwege specifieke onderwijsbehoefte tijdelijk of structureel moeite hebben om regulier basisonderwijs te volgen. Onze visie is dat elke leerling een eigen plek verdient in de maatschappij. De medewerkers van SBO De Horizon zetten hun specifieke kennis en expertise dusdanig in dat onze leerlingen met een gevoel an (zelf)vertrouwen (weer) tot leren kunnen komen. De Horizon biedt basisonderwijs aan gemiddeld 120 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. 

Solliciteren?
Stuur z.s.m.je CV met motivatie naar Henny v/d Star, directeur, directie@horizon.unicoz.nl

Meer weten? Bel of mail met Henny v/d Star, directeur, 
079-320 0676 / directie@horizon.unicoz.nl.

Klik hier voor de volledige vacaturetekst