Functie:Leerkracht PO

Voor:Bepaalde tijd

Locatie:Unicoz De Horizon (SBO)

Aantal dagen:Parttime

Solliciteren voor

Met ingang van schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar een ervaren leerkracht met een hart voor kleuters!

Leerkracht onderbouw

Met ingang van schooljaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar een leerkracht, WTF 0.6000 (24 uur per week) specifiek voor onze kleutergroep (JRK). We zoeken een leerkracht met ervaring, die in staat is door middel van observeren en begeleiden te constateren wat de onderwijsbehoeften van deze kinderen zijn en vervolgens deze signalering te delen met onze IB-ers en in een OPP te verwoorden.

Onze kleutergroep bestaat uit maximaal 12 kinderen met specifieke ondersteunings- behoeften.

 

Wie zijn wij?

De Horizon verzorgt onderwijs aan kinderen met een toelaatbaarheidsverklaring SBO. Op onze school zitten kinderen, die vanwege een specifieke onderwijsbehoefte tijdelijk of structureel moeite hebben om regulier basisonderwijs te volgen. Onze visie is dat elk kind een eigen plek verdient in de maatschappij. De medewerkers van SBO De Horizon zetten hun specifieke kennis en expertise dusdanig in dat onze kinderen met een gevoel van (zelf)vertrouwen (weer) tot leren kunnen komen. De Horizon biedt basisonderwijs aan ongeveer 140 kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Kernwoorden bij onze visie-missie:

  • Stap voor stap;
  • Rust, reinheid, regelmaat;
  • Goed voor elkaar;
  • Mogen zijn wie je bent;
  • Veilig.

 

Wie ben jij?

Je bent een bevoegde leerkracht - bij voorkeur met ervaring in regulier of S(B)O - met een groot inlevingsvermogen. Je hebt affiniteit met kinderen, waarbij het niet allemaal ‘vanzelf’ gaat, je kunt goed inspelen op hun ondersteuningsbehoeften. Daarnaast is het van belang dat je al eerder ervaring hebt opgedaan in een kleutergroep en ook bewust kiest voor deze doelgroep. Word jij de leerkracht van deze groep?

 

Wat hebben wij te bieden?

  • Een zeer betrokken en enthousiast team met HART voor de kinderen in het SBO;
  • Fantastische kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften;
  • Een benoeming met uitzicht op vast;
  • Salariëring en rechtspositie zijn conform de cao-PO (L11);
  • Wtf 0,6 fte (24 uur per week).

 *Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Wilt u solliciteren?

Klik hier als u wilt solliciteren op deze vacature