Vertrek Pieter Gilden

Pieter Gilden vertrekt als lid van het College van Bestuur van de Unicoz onderwijsgroep.
Wij zijn Pieter veel dank verschuldigd voor zijn onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling van de Unicoz onderwijsgroep tot de professionele onderwijsorganisatie die we nu zijn. Al bij de rechtsvoorganger SKOZ heeft Pieter zich volop ingezet voor goed onder­wijs in Zoe­termeer. Ook bij de Unicoz onderwijsgroep heeft hij dat gedaan met grote betrokken­heid en met hart voor het bijzonder onderwijs.

Pieter Gilden, lid van het College van Bestuur van de Unicoz on­derwijsgroep, heeft verschillende gesprekken gevoerd met de Raad van Toezicht over zijn toe­komst bij onze organisatie. Hij is toe aan een nieuwe uitdaging na 17 jaar verbonden te zijn geweest aan Unicoz en SKOZ. In goed overleg hebben wij besloten het dienstverband te be­ëindigen.
Wij wensen Pieter in de komende jaren veel succes, geluk en gezondheid toe.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de heer Ton Roerig, Voorzitter van de Raad van Toezicht, 06-52364862.