Media 14
Media 19
Media 13
S5001287
Media 17

Voordelen werken bij Unicoz

 

Als Unicoz onderwijsgroep laten we ons inspireren door de bijbel, door Jezus van Nazareth en de daarbij horende christelijke waarden en tradities. Inspiratie, daar zit spirit in, de ‘ingeving van de Geest’. Daaronder valt ook de waarde die we aan verwondering hechten. Vanuit het evangelie is een houding van verwondering een belangrijke basis voor religiositeit.

We staan voor een zelfbewust zoeken naar inspirerend onderwijs; naar wat er toe doet. We willen de kinderen overbrengen dat het leven ondanks zijn zorgmomenten ten volle waard is om geleefd te worden. We staan voor onze idealen en komen er volmondig voor uit. We willen met trots spreken over onze eigen onderwijsorganisatie en willen ons graag hierop laten aanspreken.

De organisatie wil een aantrekkelijke werkgever zijn, voor al haar medewerkers, maar ook voor toekomstige medewerkers. Dit doet zij onder meer door een krachtig integraal personeelsbeleid, door het inrichten van een goed gestructureerde organisatie met voldoende ontwikkelmogelijkheden en uitdagingen voor medewerkers (competentiebeleid) en door zorg te dragen voor alle overige randvoorwaarden (arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, werkomgeving).

Binnen de hele organisatie is Integraal Personeelsbeleid (IPB) ingevoerd. Er wordt systematisch op alle niveaus gewerkt aan competentieontwikkeling, uitwisseling van (onderwijskundige) expertise. Er is sprake van een uitgewerkte gesprekscyclus. Het werving- en selectiebeleid is erop gericht, ondanks de voorziene arbeidsmarktproblematiek in de komende jaren, voldoende gekwalificeerd personeel in huis te hebben.

De organisatie heeft een gestructureerd kwalitatief aanbod voor coaching en begeleiding van medewerkers op alle niveaus. Er is een management-ontwikkeltraject (MOT) voor toekomstig management en bestaand management kan waar nodig of gewenst gecoacht worden.

ARBO en personeelszorg zijn en worden continu ontwikkeld en verbeterd.

Er is sprake van ruimere mogelijkheden in mobiliteit en horizontale en verticale loopbaanmogelijkheden. Er is sprake van meer functiedifferentiatie en het in huis hebben van meer en andere ‘specialisten’.

Daarnaast zijn er uitgebreidere mogelijkheden voor het benutten van aanwezige, interne kwaliteiten en talent en leren van elkaar. De interne scholing en begeleiding is afgestemd op de behoeften van de organisatie en haar medewerkers en is adequaat georganiseerd en vormgeven.

Disclaimer