Media 07
006
Media 15
Media 13
Media 10

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht (RvT) vertegenwoordigt de belangen van het maatschappelijke veld. Het maatschappelijke veld bestaat uit alle groeperingen en personen die belang hebben bij goed primair en voortgezet onderwijs in Zoetermeer en omgeving.

Belangrijkste taken

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De RvT vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur (CVB) en verleent goedkeuring op besluiten van het CvB die in de statuten staan vermeld. De RvT legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren aan interne en externe belanghebbenden. Zij doet dit door het uitbrengen van een jaarverslag.

Als uitgangspunt voor haar eigen functioneren conformeert de Raad van Toezicht zich aan de principes van het Policy Governance model van John Carver.

De Raad van Toezicht van de Unicoz onderwijsgroep bestaat momenteel uit:

- de heer T. (Ton) Roerig (voorzitter)
- mevrouw A. (Anja) van Dorp (vicevoorzitter)
- mevrouw M. (Marlies) Wijnen
- de heer H. (Hamilcar) Knops
- de heer H. (Hans) Schwartz
- mevrouw  Ö. (Özlem) Yalvaç
- mevrouw J. (Cobi) van Beek

Kik hier voor het overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.

Disclaimer