Media 12
Media 11
Media 06
Header5
Media 07

Organisatie

De directeuren van het ONC Clauslaan en het ONC Parkdreef zijn ieder verantwoordelijk voor het onderwijs op hun school. Beide directeuren samen vormen de Centrale Directie. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor het onderwijs op beide scholen.

Binnen het ONC Clauslaan en het ONC Parkdreef streven we naar kleinschaligheid. We werken daarom met onderwijsteams. Een onderwijsteam bestaat uit een beperkte groep docenten, mentoren, les- en onderwijsassistenten. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep leerlingen in een afdeling. De teamleiders geven leiding aan de onderwijsteams.

Het ONC Parkdreef en het ONC Clauslaan hebben een gezamenlijke medezeggenschapsraad. Op het ONC Clauslaan is een ouderraad actief en op het ONC Parkdreef werken we met ouderpanels. Beide scholen hebben een leerlingenraad.

Disclaimer