Media 10
Media 13
Media 07
Media 16
Media 17

Organisatie

 
De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders.

  • Klik hier voor de Statuten
  • Klik hier voor het Reglement van Bestuur en Toezicht
  • Klik hier voor de Strategische Beleidsbrief 2016 - 2020

 

In een aantal films wordt de vertaling van de strategische beleidsbrief naar de scholen helder in beeld gebracht.
1. Klik hier voor de 1e film. (Prins Florisschool, De Touwladder).
2. In deze tweede film staat "Onderwijs" centraal. Klik hier (Paulusschool en ONC Parkdreef)
3. "Inspirerend leiderschap"  is de subtitel van de derde film. (De Elzenhoek en Prinses Amaliaschool)
4. "professionele werkgemeenschap" op de Prinses Margrietschool en Sbo De Horizon is het onderwerp van de 4e film. Klik hier

 

 

 

Disclaimer