Media 13
Media 12
Media 11
Media 17
Media 10

Organisatie

 

De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders.

  • Klik hier voor de Statuten
  • Klik hier voor het Reglement van Bestuur en Toezicht
  • Kik hier voor de Strategische Beleidsbrief 2016 - 2020
    In een aantal films wordt de vertaling van de strategische beleidsbrief naar de scholen helder in beeld gebracht.
    Klik hier voor de eerste film. (Prins Florisschool, De Touwladder).

Disclaimer