Media 13
DSC01123.1
S5001287
Techniek 2
Header4

Onderwijs

ONC Parkdreef, grensverleggend ondernemend

Op het ONC Parkdreef kan de leerling de volgende opleidingen volgen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. We dagen de leerling uit om de eigen grenzen te verleggen. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik nog meer! Dat ontdekt de leerling tijdens de lessen, de talenturen en alle grensverleggende activiteiten die we ondernemen.

 • ONS Onderwijs: structuur, afwisseling, actief leren, iPad, vaardigheden en groeimogelijkheden; brugklassen voor mavo/havo, havo/vwo en atheneum/gymnasium
 • ONC Persoonlijk: aandacht, uitdaging en begeleiding
 • ONC GO: talenturen Sportklas, Research & Technology, Entertainment (theater, muziek, film, atelier, studio)
 • ONC Excellent: Begaafdheidsprofielschool, maatwerk voor (hoog)begaafde leerlingen op vwo, havo én mavo
 • ONC Ondernemend: Jet-Net, stage lopen, duurzaam ondernemen, je eigen bedrijf opzetten, debatteren
 • ONC International: Youth without Borders, Anglia, Delf, Goethe, uitwisselingen, excursies, reizen, lezingen

ONC Clauslaan, vmbo totaal!

Op het ONC Clauslaan kan de leerling de volgende opleidingen volgen: basis, kader, mavo en mbo (niveau 2). Voor alle opleidingen is leerwegondersteuning (lwoo) mogelijk.

Vmbo totaal! Dat is actief leren, veel doen, vaak kiezen, veel begeleiding op alle niveaus, extra lessen en workshops, ál je talenten ontwikkelen en vooral veel ruimte! De hele dag!

 •   Actief leren en veel DOEN op basis, kader, mavo en mbo
 •   Eigen kleine én grote ruimtes, met vaste docenten
 •   Masterclass: als je meer kunt en wilt
 •   Persoonlijke coach en ontwikkelplan
 •   Reken en Taal TOTAAL
 •   Mavo TOTAAL
 •   Lwoo óók mogelijk op mavo
 •   Kiezen voor Economie, Zorg & Welzijn, Techniek
 •   Versneld je mbo-diploma halen
 •   Talent TOTAAL: Techniek, Theater & Kunst, Media & Reclame, 
    Sport & Show, Muziek & Dans, Kook & Zo
 •   Uitdagende workshops na school!

 

Disclaimer