Media 09
Media 12
S5001287
Media 16
Media 17

Informatie

 

Jaarlijks worden verschillende spreekavonden gehouden voor ouders betreffende het welzijn en de vorderingen van uw kind. Voor alle leerjaren worden er verder informatieavonden georganiseerd.
Ook door middel van geregeld verschijnende nieuwsbrieven onderhouden de scholen het  contact met de ouders. Verder ontvangen de ouders van onze leerlingen aan het begin van het schooljaar schoolgids en/of een jaaragenda. Veel informatie staat natuurlijk ook op de websites van de afzonderlijke scholen.

Disclaimer