S5001287
Media 17
Header4
Media 14
Media 11

Identiteit en missie

Het ONC Clauslaan en het ONC Parkdreef zijn open, christelijke scholen met ruimte en respect voor ieders overtuiging.

We verwachten van al onze medewerkers en leerlingen respect voor elkaar en de omgeving zodat iedereen zich thuis voelt en zich in een veilige sfeer kan ontwikkelen. Vanzelfsprekend vormen dagopeningen, vieringen en godsdienstlessen een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma.

Het gaat bij ons niet om het leren alleen. Onderwijs moet leerlingen ook vormen en toerusten zodat zij zelfstandig als mens in de samenleving kunnen functioneren.

Onze missie is dan ook: het bieden van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van nu en morgen.

Disclaimer