Media 17
Media 09
Media 19
Media 14
006

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kan de Unicoz onderwijsgroep geen garantie geven dat deze informatie juist en/of volkomen is en/of blijft. De Unicoz onderwijsgroep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik en het bezoek van deze site of schade ontstaan door het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

De Unicoz onderwijsgroep kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het feit dat deze website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Ondanks het streven van de Unicoz onderwijsgroep om de website continu toegankelijk te maken kan deze website tijdelijk of definitief buiten werking worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien U via onze website naar websites of bronnen van andere organisaties of bedrijven gaat, wijst de Unicoz onderwijsgroep U erop dat deze zijn samengesteld door andere zelfstandig opererende organisaties en dat de Unicoz onderwijsgroep niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van informatie te vinden op deze websites en bronnen. De Unicoz onderwijsgroep geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Mocht u naar aanleiding van vorenstaande vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u onderstaande gegevens in te vullen. Wij zullen uw mail zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Disclaimer