006
Media 10
Media 06
Media 14
Media 15

College van Bestuur

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de Unicoz onderwijsgroep en wordt gevormd door Roel van Leerdam (voorzitter) en Pieter Gilden (lid).

 
Roel van Leerdam                   Pieter Gilden

Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag binnen de stichting, bestuurt de stichting en is de werkgever. Het CvB is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting en geeft in de dagelijkse praktijk direct leiding aan de de schooldirecties en het Unicoz bureau.

Behalve de bestuurlijke zaken zoals de beleidsplanning, begroting, verantwoording, zal het bestuur ook thema’s aanwijzen die voor de hele organisatie van belang zijn en actief de ontwikkeling hiervan stimuleren.

Belangrijkste taken:

  • realiseren van de doelstellingen van de stichting;
  • besturen van de stichting;
  • vertegenwoordigen van de stichting;
  • werkgeverschap van alle medewerkers van de stichting;
  • anticiperen op c.q. beïnvloeding van algemeen maatschappelijke en politiek- bestuurlijke ontwikkelingen in de context van de organisatie;
  • richting geven aan en vaststelling van het strategisch beleid van de stichting, het PO en VO;

Kik hier voor het overzicht van de nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur.

Disclaimer