S5001287
Media 15
Media 06
Media 13
Techniek 2

Bureau

 

Het bureau biedt ondersteuning aan het College van Bestuur (CvB),  schooldirecteuren Vo en Po, en de locatiedirecteuren VO ten behoeve van een goede gang van zaken. Het bureau vervult daarbij twee rollen.

  1. Leveren van ondersteunende diensten.
    Hierbij gaat het onder meer om ondersteuning op gebied van financiën, huisvesting, personeelszaken, materiële zaken, PR, marketing en communicatie en uitvoering kwaliteitszorg. Verder ook secretariële en administratieve ondersteuning.
  2. Beleidsondersteuning
    Het bureau ondersteunt op een pro-actieve wijze het te ontwikkelen beleid, het helpen maken van kaders en formats, inrichten van werkwijzen of voorbereiden van beleidsmaatregelen. Verder het ondersteunen van de uitvoering of evaluatie van beleid. Bieden van specifieke expertise bijvoorbeeld bij het ondersteunen van werkgroepen en/of directies.

 

Disclaimer